Drone Delivery อีกหนึ่งเทรนด์อนาคต ที่น่าจับตา

Drone Delivery อีกหนึ่งเทรนด์อนาคต ที่น่าจับตา

ธุรกิจ Drone Delivery ถูกคาดการณ์ว่าจะครองส่วนแบ่ง 40% ของตลาดขนส่งสินค้า E-Commerce ในปี 2030 วันนี้ เราลองมาทำความรู้จัก Drone ของ 3 บริษัทชั้นนำของโลก กันเลย..

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.