odini BLACK Schroders Growth & Income กุมภาพันธ์ 2024

odini BLACK Schroders Growth & Income กุมภาพันธ์ 2024

odini BLACK Schroders Growth & Income 

มุมมองการลงทุน กุมภาพันธ์ 2024

  

#รายประเภทสินทรัพย์

 

🟡 หุ้น

เราคงมุมมองเป็นกลางสำหรับหุ้น เนื่องจากแม้เราเชื่อว่าจะเกิด Soft Landing ตลาดได้รับรู้เป็นส่วนใหญ่แล้ว

 

🟡 ตราสารหนี้รัฐบาล

คงมุมมองเป็นกลาง แม้ว่าระดับราคาจะสมเหตุสมผล แต่อัตราผลตอบแทนที่ลดลงจะต้องมาพร้อมกับข้อมูลเชิงมหภาคที่แย่ลง

 

🟡 สินค้าโภคภัณฑ์

อุปทานที่ท่วมท้นประกอบกับอุปสงค์ที่เติบโตอย่างปานกลาง หมายถึงการที่เราให้มุมมองเป็นกลางต่อทุกสินทรัพย์ในภาพรวม เราได้ให้มุมมองที่ดีขึ้นต่อ ทองคำ บนความคาดหวังว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

 

🟡 ตราสารหนี้เครดิต

เรายังคงมุมมองเป็นกลาง เนื่องจากส่วนชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่งได้ปรับลดลงมาได้ทำให้ระดับราคาแพง

 

#หุ้น

 

🟡 หุ้นสหรัฐฯ

เราคงมุมมองที่เป็นกลาง บนข้อสังเกตที่ว่าถึงแม้สภาพปัจจัยมหภาคนั้นดีขึ้นสำหรับบางกลุ่มเซ็กเตอร์ การชะลอตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มเกิดขึ้นในระยะกลาง ประกอบกับระดับราคาที่ตึงตัว

 

🟡 หุ้นยุโรป

แม้ว่าระดับราคาจะน่าสนใจ เรายังคงมุมมองเป็นกลาง เนื่องจากเรากังวลต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ

 

🟡 หุ้นญี่ปุ่น

ในระยะยาวเราเห็นถึงปัจจัยเชิงบวกของการเติบโตเชิงโครงสร้างของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าเงินเยนอาจแข็งค่าขึ้นต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาด

 

🟡 หุ้นตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

มุมมองที่เป็นกลางของเรา สะท้อนจากความไม่แน่นอนเรื่องการฟื้นตัวของความต้องการสินค้าทั่วโลก

 

🟡 หุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) และจีน

เราเห็นถึงปัจจัยเชิงมูลค่าและปัจจัยทางเทคนิคที่มีความน่าสนใจมากกว่าของตลาดที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม เรายังคงมุมมองเป็นกลาง เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเปราะบางของภาคอสังหาริมทรัพย์

 

🟡 หุ้นตลาดเกิดใหม่เอเชีย (ไม่รวมจีน)

เราตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งของไต้หวัน แต่ยังคงมุมมองเป็นกลาง เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการผลิตอาจไม่เท่าเทียมกัน

 

#ตราสารหนี้

 

🟡 ตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ

ตลาดได้รับรู้ว่าดอกเบี้ยจะปรับลดลงหลายครั้งในปีนี้ ทั้งที่ข้อมูลตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง แต่เราไม่คิดว่าข้อมูลดังกล่าวจะอ่อนแอเพียงพอที่จะรับรู้การลดดอกเบี้ยจำนวนหลายครั้ง

 

🟢🔼 ตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ แบบชดเชยเงินเฟ้อ

เราได้ให้มุมมองที่ดีขึ้นสู่เชิงบวก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออาจคงระดับสูงนานกว่าที่คาด จากการเติบโตของค่าจ้างที่ยังคงเพิ่มสูง

 

#สินค้าโภคภัณฑ์

 

🟡 พลังงาน

เรายังคงมุมมองเป็นกลางเนื่องจากตลาดน้ำมันอยู่ในภาวะสมดุล โดยมีอุปทานที่ท่วมท้นรองรับอุปสงค์ที่คาดไว้ว่าจะชะลอตัวลง

 

🟢🔼 ทองคำ

เราได้ให้มุมมองที่ดีขึ้นสู่เชิงบวก เนื่องจาก ทองคำ ให้ ความเสี่ยง/ผลตอบแทน ที่น่าสนใจ ในบริบทของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น

 

ความหมายสถานะ

🟢 ซื้อ/เชิงบวก

🟡 เป็นกลาง

🔴 ขาย/เชิงลบ

🔼 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน

🔽 ปรับแย่ลงจากเดือนก่อน

 

┏━━━━━━━━━━━━━┓

ให้ Schroders ผู้บริหารพอร์ตลงทุนระดับโลกดูแลพอร์ตของคุณ

✔️บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก Schroders เป็นที่ปรึกษาในการจัดสรรสินทรัพย์

✔️กระจายการลงทุนอย่างยืดหยุ่น

✔️ปรับพอร์ตอัตโนมัติ 

✔️ลงทุนเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท เท่านั้น

┗━━━━━━━━━━━━━┛


อยากเริ่มลงทุนแล้ว คลิก odiniapp.co/3NZCMWQ


#odini
#แอปลงทุนกองทุนรวมอัตโนมัติ
#ลงทุนง่ายได้ทุกคน

 

ที่มา: Schroders, 28 ธ.ค. 2023

 

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

**การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.