Robo-Advisor ของจริงต้องทำ Rebalance ในพอร์ตลงทุนได้

Robo-Advisor ของจริงต้องทำ Rebalance ในพอร์ตลงทุนได้

การลงทุนระยะยาวสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การมีแผนการลงทุนที่ดี แต่เป็นความสม่ำเสมอในการติดตามความเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด รวมถึงการบริหารจัดการพอร์ตให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและสภาพของตลาด ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พอร์ตการลงทุนเป็นไปตามแผนก็คือ การทำ Rebalance

 

แม้การทำ Rebalance จะเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแนะนำให้ทำอย่างสม่ำเสมอในการลงทุนระยะยาว แต่อุปสรรคสำคัญในการทำ rebalance ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะพบก็คือ

  • การทำ Rebalance เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากในเชิงปฏิบัติ
  • ต้องมีวินัยในการติดตามความเคลื่อนไหวผลดำเนินการของพอร์ตการลงทุนเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสภาพตลาด
  • ต้องมีความรู้หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อขอคำแนะนำในการทำ Rebalance ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ต้องวิเคราะห์พอร์ตที่ลงทุนเพื่อคำนวณสัดส่วนสินทรัพย์ที่ต้องการปรับสมดุลด้วยตัวเอง
  • ต้องดำเนินการซื้อหรือขายหน่วยการลงทุนตามสัดส่วนสินทรัพย์ที่ขาดหรือเกินด้วยตนเอง

 

ทำ Rebalance อย่างเหมาะสมด้วย Robo-advisor ได้อย่างไร

 

ความสะดวกสบายอย่างหนึ่งที่ Robo-advisor ให้เราได้ คือ การปรับสมดุลพอร์ตหรือสินทรัพย์ให้อัตโนมัติ หรือที่เราเรียกกันว่า การทำ Auto Rebalance ซึ่งเป็นประโยชน์และช่วยให้ชีวิตของนักลงทุนง่ายขึ้นมากสำหรับใช้ในการดูแลจัดการพอร์ตการลงทุนระยะยาว และใช้ในการรับมือกับสภาพตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

ในกรณีข้างต้น Robo-advisor สามารถช่วยให้การทำ Rebalance ง่ายสำหรับนักลงทุน เพราะการลงทุนด้วย Robo-advisor นั้นเท่ากับคุณมีที่ปรึกษาการลงทุนที่จะคอยช่วยดูพอร์ตการลงทุนให้กับคุณได้ในทุกการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด โดยที่คุณจึงไม่จำเป็นต้องคอยติดตามพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง

 

และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อลงทุนผ่าน odini เพราะ odini มีระบบการแจ้งเตือนการทำ Rebalance แบบอัตโนมัติ ทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณจะสามารถทำ Rebalance ได้อย่างเหมาะสม โดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการเลือกว่าต้องการที่จะทำ Rebalance หรือไม่ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ ในระบบการแจ้งเตือนจะมีการอธิบายวิธีการจัดการในการทำ Rebalance กำกับไว้ด้วย เพื่อให้นักลงทุนสามารถศึกษาและตรวจสอบก่อนการอนุมัติให้ระบบทำการ Rebalance ได้

 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและอัพเดตเรื่องการลงทุนแบบง่าย ๆ ได้ที่ www.odiniapp.com