3 ขั้นตอนการเริ่มต้นลงทุนฉบับเร่งรัด

3 ขั้นตอนการเริ่มต้นลงทุนฉบับเร่งรัด

การจัดพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสมจะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้เป็น ไปตามที่เราต้องการได้ และลดโอกาสการขาดทุนจากตลาดที่ผันผวนอีกด้วย โดยเราจะต้องทราบถึงความเสี่ยงที่รับได้ของตนเองก่อน จากการทำแบบทดสอบระดับการยอมรับความเสี่ยง หลังจากนั้นก็เริ่ม 3 ขั้นตอนได้เลย

 

 

  1. “วางแผนก่อนลงทุน” สร้างแผนการลงทุนที่เหมาะกับเราและกำหนดเป้าหมายในการลงทุน เช่น ลงทุนเพื่อบ้าน รถ เงินก้อน เกษียณอายุ โดยคำนวณจากระยะเวลาการลงทุน และเงินทุนเริ่มต้น
  2. “ลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับความเสี่ยง” การลงทุนในสินทรัพย์มีความเสี่ยงแตกต่างกัน เช่น การลงทุนในกองทุนหุ้นมีความเสี่ยงสูง การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำ การลงทุนในกองทุนผสม มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นต้น 
  3. “จัดการพอร์ตแบบ ABC”
  • Approve – ประเมินผลการลงทุน โดยอ้างอิงจากเป้าหมายเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่วางแผนไว้
  • Balance – ปรับสมดุล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุน และโยกเงินลงทุนไปยังกองทุนอื่น ๆ ตามสัดส่วนที่วางแผนไว้
  • Change – ปรับเปลี่ยนแผนของกองทุน หลังลงทุนไปแล้วประมาณ 1 ปี ให้พิจารณาเป้าหมายและความเสี่ยงอีกครั้งเพื่อปรับเปลี่ยน แผนการลงทุน

 

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะยาว เราควรสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและ ผลตอบแทน เลือกส่วนผสมของการลงทุนให้เหมาะสม และคอยปรับสมดุลของ พอร์ตการลงทุนอยู่เสมอ

เพื่อน ๆ สามารถเริ่มลงทุนได้ง่ายๆ เพียงโหลด odini ได้ที่ https://odini.onelink.me/ymkV/e632ce31

#odini #ลงทุนง่ายได้ทุกคน

 

Source: Investopedia

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.